Acupunctuur Medemblik - DoorBraak
 
Privacy DoorBraak acupunctuur

Privacy

20 augustus 2020

Je mag verwachten dat praktijk DoorBraak, Centrum voor Acupunctuur en therapeut Arnoud Braak vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens. Dit doe ik in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegang en/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging. Hierbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Ik ben mij, zowel in de rol van therapeut als in die van praktijkhouder, bewust van mijn verantwoordelijkheid voor de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteun het privacy beleid van praktijk DoorBraak, Centrum voor Acupunctuur naar beste weten en kunnen.