Acupunctuur Medemblik - DoorBraak
 

Behandelwijze

De intake is uitgebreid en hiervoor reserveer ik veel tijd. Dit is essentieel voor het bepalen van ons vertrekpunt. We bespreken wie jij bent, wat jouw klacht is en wat de fysieke en psychische effecten hiervan zijn. Zo breng ik in kaart wat de oorzaak van jouw klacht is en welke factoren deze in stand houden. Dit bepaalt jouw behandelroute. In de meeste gevallen stuur ik je voor de eerste afspraak een intakeformulier toe.

Je bent bij de behandeling deelnemer aan je eigen herstelproces en geen toeschouwer. Wij bespreken dus ook wat jij zelf kunt doen. Denk dan aan oefeningen, het aanpassen van je voedingspatroon of het in kaart brengen van de energiehuishouding. Bij elke afspraak evalueren we de verbetering van jouw herstel. Hierbij bespreken we ook het aanvoelen en omgaan met grenzen en het vertrouwen in jouw lichaam.

Mijn behandeling richt zich dus niet op het bestrijden van de sypmptomen, maar gaat  verder. Natuurlijk is het zetten van naalden een belangrijk onderdeel van de behandeling, maar onderstaande punten zijn voorwaardelijk voor een volledige en adequate behandeling:

  • Wat is de oorzaak van je klacht(en);
  • Waarom worden deze klachten in stand gehouden;
  • Behandeling en herstel van de klacht(en);
  • Helpen bij het leren aanvoelen, (h)erkennen en aangeven van grenzen;
  • Het herstellen van het vertrouwen in je eigen lichaam.